Exemple 2
:"Y", empresa de serveis de subministrament, ens ha confiat la gestió de la seva base de dades de clients i dels seus enviaments. SMS fussiona la base de dades amb les cartes, les imprimeix, les manipula i les envia. I el client només ha de preocupar-se del seu negoci.