A més de la distribució de correspondència el nostre terreny abarca també aspectes com el mailing direccional o la distribució de marketing directe. Nosaltres ens ocupem de tot el que vostè ens demani, sense límits. Tenim un equip tècnic i humà preparat per a qualsevol petició. Sempre responem.

Justificant d'Entrega (certificat): Tenim un departament especialitzat en aquets tipus d'enviaments, que li permetrà tenir el justificant d'entrega, tant físicament com informàtica.