Les tasques de repartiment de correspondència ens permeten tenir un control dels seus clients. Si vostè ho desitja, ens fem càrrec de la gestió de la seva base de dades. Una gestió contínua, amb revisions periòdiques i actuacions en funció de les possibles baixes i altes. D'aquesta manera, sempre sabrem on destinar els seus enviaments sense despeses inútils.